Klub Płetwonurków OSP-ORW "Pinoter".

     Klub Płetwonurków "Pinoter" został założony w roku 1972 przez kolegów Romualda Derka, Wojciecha Spiradka, Tadeusza Grigajtisa, Jana Samockiego, Jerzego Samockiego, Kazimierza Winiarskiego, Andrzeja Majeckiego, Jerzego Narkiewicza i Maryle Borysławską. Młodzi legniczanie, zapaleńcy nurkowania, turystyki i przygody z pomocą władz Legnicy oraz, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej utworzyli sekcję nurkowania przy Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym. Szybko okazało się, iż taka forma działalności jest bardzo potrzebna w Straży Pożarnej. Klub został Oddziałem Ratownictwa Wodnego - Ochotniczych Straży Pożarnych w Legnicy. Do zadań ochotników należało wydobywanie z wody zwłok ludzkich, wszelakich zatopionych przedmiotów oraz inwentaryzowanie urządzeń wodnych. Obszarem działania OSP - ORW były wody naszego powiatu.. Nasi koledzy udzielali pomocy w powiatach ościennych, byli proszeni o pomoc nad akwenami byłych województw zielonogórskiego i wrocławskiego. Klub Płetwonurków "Pinoter" pozostał wierny zasadom niesienia pomocy, społecznego szkolenia dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych. W czasie powodzi jakie nawiedziły Legnicę w latach 1977 i 1997, płetwonurkowie z naszego klubu nie szczędzili sił ani zdrowia w ratowaniu mienia i życia legniczan. OSP-ORW "Pinoter" nauczył zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, nauczył pływać i nurkować sporą liczbę mieszkańców naszego grodu. "Pinoter" nadał ponad dwustu osobom stopnie nurkowe. W latach 90-tych, zgodnie z nowa formą pracy Jednostek Ratowniczych Straży, rozpoczęliśmy szkolenie płetwonurków zawodowych dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Legnicy. W roku 2002 ze względu na modernizacje budynków straży oraz zmiany organizacyjne opuściliśmy pomieszczenia PSP. Obecnej dzieki pomocy Prezydenta Miasta Legnicy zajmujemy pomieszczenie w magazynach UM przy ul. Szkolnej. W roku 2004 kolejna grupa miłośników nurkowania zdobyła stopnie nurkowe a nasi ratownicy podczas letniego obozu Lubrza 2004 podnieśli swoje kwalifikacje i odbyli nurkowania szkoleniowe. Za długoletnią pracę społeczną nasi druhowie Romuald Derek, Wojtek Spiradek, Kaziu Winiarski, Wiesiu Świder i Włodziu Przysłupski otrzymali przyznane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP medale - Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

     Działająca w naszym klubie jednostka OSP-ORW zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, powołana do udzielania pomocy naszym mieszkańcom w czasie klęski powodzi, całoroczne podnosi swoje kwalifikacje na basenie, wykonuje nurkowania w kamieniołomach, żwirowniach i jeziorach szkoli się na Bałtyku oraz wykonuje specjalistyczne nurkowania wrakowe i pod lodowe.

     Kolejne lata przyniosły wzrost ilości osób które zdobyły w naszym klubie stopnie nurkowe. Dzięki coraz większej popularności Internetu za pośrednictwem którego na naszej witrynie, klubowicze publikują swoje materiały z wypraw nurkowych w coraz bardziej egzotyczne rejony świata. Strona internetowa Pinotera dzięki grupie miłośników filmowania i fotografii podwodnej "żyje" i wzbogaca się o profesjonalne wykonane filmy video i fotografie obrazujące piękno podwodnego świata czy uwieczniające ludzi, miejsca i ich historie. W roku 2008 nasi instruktorzy pomogli w podniesieniu uprawnień strażaków PSP w Legnicy na stopnie nurkowe, co daje dobry impuls do pogłębienia naszej współpracy na kolejne lata.

     Nasze stowarzyszenie szkoli w systemie całorocznym - taka konstrukcja zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej gwarantuje bardzo wysoki poziom wyszkolenia oraz daje instruktorom i wychowawcom pewność, iż nadany przez nich stopień w pełni odzwierciedla maksymalny, niezbędny do bezpiecznego nurkowania zasób wiedzy i umiejętności. Klub Płetwonurków "Pinoter" przez wszystkie lata istnienia skupia w swoim kręgu ludzi sobie przychylnych, niosących pomoc w trudnych chwilach, wspomagających naszą działalność - za co bardzo serdecznie chcemy podziękować i zapewnić, iż nie zawiedziemy pokładanych w nas oczekiwań. Szczegóły dotyczace szkolenia znajdziesz - TU.

                                            Parzystej sumy wejść i wyjść!   Wiesław Świder.


Copyright 2021 OSP-ORW Pinoter Legnica.