Ochotnicza Straż Pożarna - Oddział Ratownictwa Wodnego "Pinoter" w Legnicy.
Skład Komisji Rewizyjnej: Emil Karasek, Kacper Czeszejko, Alicja Rymarczyk /Uchawła nr2 Walnego Zebrania z dnia 23.10.2021r./.

      OSP-ORW wspólnie z Urzędem Miasta oraz Państwową Strażą Pożarna w Legnicy szkoli, pomaga i ratuje od ponad 40 lat. Zapraszamy kluby, centra nurkowe, instruktorów, trenerów - wodniaków niezależnie od organizacji w jakich się szkolą do współpracy. Integracja środowiska zwiększy ofertę programową a wspólne szkolenia, ćwiczenia czy wyprawy turystyczne z pewnością wzbogacą o nowe doświadczenia wszystkich uczestników porozumienia.

   Ratownicy Jednostki Operacyjno Technicznej - KSRG.

dh Marek Nedwidek
Ekspert PSP
Koordynator JOT KSRG

dh Paweł Dzimira
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Robert Ciesielski
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Tomasz Krzysztofek
Ratownik medyczny
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Paweł Żochowski
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Tomasz Świder
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Marek Kowalewski
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS


dh Mieczysław Łysy
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Emil Karasek
Ratownik OSP
KDP/CMAS, PADI

dh Marek Swat
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Marek Szaynowski
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Wojciech Nazarewicz
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Adam Tatarski
Ratownik OSP
Płetwonurek KDP/CMAS

dh Piotr Ferens
Ratownik KGHM
Płetwonurek KDP/CMAS

      07-05-1993r. na posiedzeniu Sądu Wojewódzkiego w Legnicy została powołana Jednostka Operacyjno Techniczna. Od roku 2002 OSP-ORW jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Członkowie JOT specjalizują się w poszukiwaniach podwodnych przy użyciu sonarów, posiadają szeroki zakres uprawnień państwowych z zakresu medycyny, poszukiwań podwodnych i ratownictwa.

   Instruktorzy i trenerzy współpracujący.

Wiesław Świder
Instruktor
KDP/CMAS

Paweł Dzimira
Instruktor
KDP/CMAS

mgr Ewa Szczudło
Instruktor
KDP/CMAS

Mirosław Kierepka
Instruktor
KDP/CMAS

mgr Emilia Asanowicz
Instruktor
KDP/CMAS

Stefan Żeromski
Instruktor
KDP/CMAS

Waldemar Aldminowicz
Instruktor
PADI

inż. Piotr Mularz
Instruktor
PADI

Andrzej Kot
Trener
Legnickie
MORSY

Waldemar Kaman
Prezes ZO
PZW Legnica

mgr Roman Chołys
Instruktor
WOPR

   Kluby i centra wodniackie.

P I N O T E R
KDP/CMAS

O R K A
JAWORZNO

POSZUKIWANIA
PODWODNE

W O P R
LEGNICA

F O R T U N L
LEGNICA

M O R S Y
LEGNICA

P Z W
LEGNICA

R E D A
ZŁOTORYJA

   Wsparcie medyczne.

lek. med. Zbigniew Rudnicki
( POL DOO MD 03 000015 9769231)
Kwalifikowanie - KR.

lek. med. Dorota Michałowska
( POL F00 MD 07000001 )
Kwalifikowanie - KR.

lek. med. Anna Rudnicka

   Organizacje, firmy i instytucje.

LEGNICA

P S P

P T T K

Z O S P

K D P

C M A S

W O P R

P A D I

D A N

K O M H

S L K

I A N T

      Współpracujący z nami instruktorzy nurkowania oraz ratownicy JOT KSRG prowadzą cykliczne pogadanki i wykłady. Zadzwoń /tel. 501057761/ i zgłoś swoją gotowość do podjęcia współpracy a Twój wizerunek czy logo Twojego klubu znajdzie swoje miejsce na tej stronie. Wszystkim chętnym gwarantujemy przyjęcie w szeregi OSP-ORW i bezpłatne kursy z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego i udział w atrakcyjnych panelach edukacyjnych niezbędnych do kontynuowaniu Twojego hobby. Zdobyte u nas uprawnienia płetwonurka KDP/CMAS zwiększają Twoje szanse przy staraniu się do pracy w służbach ratowniczych na całym świecie.

seo: kurs nurkowania legnica, nurkowanie legnica, kursy nurkowania legnica, nauka nurkowania legnica, prace i roboty podwodne, poszukiwania podwodne,
szkolenia nurkowe legnica, szkoła nurkowania legnica, nauka pływania legnica, szkoła pływania legnica

Copyright 2023 - OSP-ORW Pinoter Legnica. Wszystkie prawa zastrzeżone, nie stosujemy pliów cookies.