III Zjazd OP ZOSP RP w Legnicy _______________________________________________________________________________

foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański

         W sobotę 03 grudnia 2011 w Legnicki Polu odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Legnicy. Naszą OSP-ORW reprezentowali - wybrany na członka OP ZOSP RP dh Romuald Derek oraz delegat naszej jednostki dh Wiesław Świder. Zjazdu podsumował pracę ubiegłej kadencji a także wybrano nowe władze Oddziału Powiatowego ZOSP RP, wybrano przedstawicieli do Zarządu Wojewódzkiego OP ZOSP RP woj. dolnośląskiego a także delegatów na zjazd wojewódzki.
         Członkowie ustępującego zarządu zostali uhonorowani drobnymi okolicznościowymi pamiątkami. Na nową kadencje ponownie na stanowisko Prezesa ZOP ZOSP RP został wybrany dh Zbigniew Biłyk. Skład zarządu został uzupełniony o prezesów jednostek OSP, naszym przedstawicielem w zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Legnicy jest dh Romuald Derek.


foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
foto: jerzy barański
______________________________________________________________________________________________________________________________   foto: jerzy barański

Copyright 1972-2011 - Pinoter Legnica.