31 marca w JRG nr 2 przy ul Sudeckiej w Legnicy odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze naszej OSP-ORW "Pinoter". Ze względu na bardzo dużą frekwencję musieliśmy ustawić stoły na korytarzach jednostki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście - Dyrektor Wydziału Zarządzanie Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Legnicy Czesław Zdziech, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. mgr inż. Adam Konieczny, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół oraz dh Zbigniew Biłyk Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W pierwszej części zebrania członkowie zarządu OSP-ORW - prezes Wiesław Świder, wiceprezes Marek Nedwidek, naczelnik Piotr Broczkowski oraz skarbnik Paweł Dzimira przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2014 z ramienia komisji rewizyjnej głos zabrał Emil Karasek.


           Zarząd OSP-ORW "Pinoetr" przyjął na początku kadencji bardzo ambitny plan, którego najważniejsze kierunki to pozyskiwanie środków finansowych na doposażanie jednostki, pozyskiwanie sprzętu, szkolenia OSP, kursy nurkowania KDP/CMAS oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny nurkowej i pierwszej pomocy. Kolejnymi zadaniami jakie zostały przyjęte do realizacji to działania poszukiwawczo-ratownicze, szeroko pojęta prewencja z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz wszelkie działania promujące naszą OSP.
           W czasie kadencji zarząd nawiązał ścisłą współprace z Urzędem Miasta w Legnicy a w szczególności z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Wymiernymi efektami współpracy było pozyskanie dla naszych potrzeb garażu przy ul, Szkolnej oraz środków finansowych na remont magazynu i garażu oraz adaptacje jednego z pomieszczeń na sprężarkownie. W roku 2014 udało się pozyskać lodź ratowniczą z dwoma zaburtowymi silnikami, zakupić sześć kompletów umundurowania koszarowego, wzbogacić nas o kolejne pięć 12l butli, wykonać badania automatów oddechowych oraz zalegalizować wszystkie butle.
           Obecnie finalizujemy rozpoczęte w ubiegłym roku starania o pozyskanie dwudziestu suchych skafandrów z maskami pełnotwarzowymi - tak została doceniona nasza społeczna praca i udział w akcjach ratowniczo-poszukiwawczych na terenie całego kraju. Ta ilość sprzętu jaką posiadamy gwarantuje bezpłatne zabezpieczenie wszystkich chętny w kompletny sprzęt na czas kursów, szkoleń, akcji ratowniczych czy nurkowań turystycznych.


           W roku 2014 nasi członkowie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez PSP w Legnicy - Ratownik OSP oraz Ratownik Techniczny OSP, nasza kadra medyczna członkowie SLK przeprowadziła dwa seminaria oraz jeden kurs z zakresu patofizjologii nurkowania, chorób nurkowych i pierwszej pomocy. W roku 2014 na zajęciach basenowych nasi członkowie doskonalili umiejętności pływackie i nurkowania na zatrzymanym oddechu. Zorganizowaliśmy letni obóz szkoleniowy "Lubrza 2014" oraz cieszące się dużym zainteresowaniem wyjazdy na akweny do Niemiec oraz na nasze jeziora i kamieniołomy. Ogółem nasi Instruktorzy KDP/CMAS przeprowadzili w roku sprawozdawczym 46 kursów na których 16 osób zdobyło stopnie P1, 6 osób stopnie P2 oraz jedna osoba kwalifikacje P3, które uprawniają do uzyskania wyszkolenia instruktorskiego. Dla wszystkich chętnych organizowaliśmy kursy z nawigacji podwodnej, nurkowania w skafandrach suchych oraz zestawach dwu butylowych, nurkowania nocnego czy eksploratora dającego uprawnia do 30 metrowych zanurzeń. Wszystkie opisywane przedsięwzięcia były dokumentowane a relacje z nich można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
           Nasi druhowie uczestniczyli w wielu imprezach i pokazach miedzy innymi podczas sprzątania jeziora kunickiego, podczas pokazów w czasie festynu na "Kormoranie" dla ludzi głuchych czy w czasie cyklicznej imprezy "Spływu Samoróbek". Nasze działania promocyjne można było zauważyć w legnickim markecie "Auchan" czy w jednej z lubińskich galerii. Kolejnymi akcjami w jakich brali udział nasi członkowie to programy telewizyjne z TVN i TV DAMI - pokazujące niebezpieczeństwa z jakim można się spotkać w czasie pobytu nad wodą.


           Szczególnym zagadnieniem w naszym działaniu to akcje ratownicze i poszukiwawcze, obecnie nasza rola w związku z przepisami prawa skupiona jest na współdziałaniu z PSP i wspomaganiu działań grupy ratowników wodnych naszej państwówki. W naszych szeregach mamy specjalistę od poszukiwań podwodnych z użyciem sonaru, którego wysokie kwalifikacje zostały zauważone przez Komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, dh Marek Nedwidek został ekspertem do spraw prognozowania zagrożeń KSRG woj. Dolnośląskiego. Dzięki pracy dh Marka jako nieliczni posiadamy mapy batymetryczne akwenów naszego powiatu.
           W czasie Walnego Zebrania za obywatelska postawę w niesieniu pomocy nasi ratownicy Marek Nedwidek oraz Paweł Dzimira otrzymali skromne prezenty od OSP-ORW "Pinoter" oraz bardzo gorące brawa od wszystkich zgromadzonych. Członkowie Pinotera wyróżnili za prace społeczną na rzecz naszego stowarzyszenia dh Krzysztofa Berezowskiego. W dalszej części zjazdu głos zabrali zaproszeni goście następnie członkowie naszej jednostki dokonali wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej po dyskusji i przedstawieniu planów działania na rok 2015 Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium zarządowi OSP-ORW "Pinoter", należy nadmienić, że jak zwykle niezawodnie obrady prowadził dh Zbigniew Biłyk /materiał foto: osp-orw pinoter/.

           Zostały ustalone wysokości składek za rok bieżący, które należy opłacić do końca maja na nasz rachunek bankowy lub u skarbnika Pawła Dzimiry - nieopłacenie składki spowoduje skreślenie z listy członków OSP-ORW "Pinoter", wysokość składki:
- dla członków czynnie biorących udział w ramach KSRG oraz członków po 65 roku życia - 1zł
- dla członków uczący się - 50 zł
- dla pozostali członkowie - 100zł

Pozdrawiam i do rychłego zobaczenia nad wodą - w imieniu zarządu Wiesław Świder.      

Copyright 2015 - OSP-ORW Pinoter.