Grudzień to dobry czas na podsumowania. Zarząd OSP-ORW "Pinoter" pragnie przedstawić kilka informacji dotyczących wykonania podjętych zobowiązań. Ponad dwa lata temu członkowie zarządu na pierwszych zebraniach podjęli ambitny plan rozwoju naszej OSP. Zadania jakie wyznaczyliśmy to działania związane z powiększeniem bazy sprzętowej, ilości kursów OSP i KDP/CMAS oraz rozszerzenie oferty dla mieszkańców Legnicy o edukację i prewencję związaną z bezpieczeństwem nad wodą. Bardzo ważnymi w ocenie zarządu są działania promujące nasze stowarzyszenie. Na początku roku 2014 mając na uwadze tak wielki obszar planowanego rozwoju najważniejszym celem było pozyskanie środków finansowych lub znalezienie innych form mających na celu zaspokojenie potrzeb naszej OSP i klubu.

           W ciągu ubiegłych dwóch lat pozyskaliśmy z Urzędu Miasta w Legnicy fundusze na ubezpieczenia, konserwacje i przeglądy sprzętu technicznego oraz środki na remont naszych pomieszczeń. Krajowy System Ratowniczko Gaśniczy przyznał nam dotację na zakup umundurowania i sprzętu osobistego dla ratowników JOT. Przy dużej przychylności dla naszych inicjatyw uzyskaliśmy wsparcie sprzętowe od Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy. Innym kierunkiem pracy zarządu były starania w instytucjach państwowych mające na celu pozyskanie sprzętu do szkoleń i akcji ratowniczych naszych ratowników z KSRG.

           Obecnie posiadany przez nas sprzęt jest w pełni sprawny posiada aktualne badania i legalizacje. W tym roku otworzyliśmy salkę wykładową wyposażoną w pomoce dydaktyczne oraz eksponaty historyczne przybliżające rozwój techniki nurkowania. Do niewątpliwych osiągnięć było niedawne uruchomienie w przekazanym od legnickiego ratusza pomieszczeniu gospodarczym, sprężarkowni wyposażonej w nową w pełni zautomatyzowanej sprężarkę Coltri. Kolejnym zakupem za pozyskane środki jest nowy sonar Garmin. Z inicjatywy dh Marka Nedwidka planujemy w przyszłym roku rozpocząć cykl szkoleń z użyciem profesjonalnego sprzętu do poszukiwań podwodnych co z pewnością znacząco zwiększy skuteczność działań naszej jednostki.

           Sprzęt jaki w ostatnim okresie udało się pozyskać na stan OSP-ORW "Pinoter" to maski pełno-twarzowe, suche skafandry, łódź motorowa Sportis S-6100 czy 10 osobowy ponton Marines. Dwa ostatnie lata obfitowały w akcje edukacyjne do najciekawszych można zaliczyć pokazy nad kąpieliskiem "Kormoran" w Legnicy, cykl działań prewencyjnych nad akwenami naszego powiatu czy wykłady w szkołach, które organizowaliśmy wspólnie z regionalnymi mediami. Nasi członkowie podnosili swoje kwalifikacje na kursach z zakresu ratownictwa i działań technicznych organizowanych przez PSP w Legnicy.

           Skupieni w naszej organizacji instruktorzy KDP/CMAS oraz lekarze przeszkolili i nadali uprawnienia w czasie obozów szkoleniowych i cyklicznych kursach ponad sto międzynarodowych certyfikatów nurkowych. Należy też wspomnieć o działaniach ratowników naszej jednostki, ktorzy uczestniczą w akcjach w ramach KRSG i tu można przywołać akcje poszukiwawcze w żwirowni /Spalona/ czy ostatnie poszukiwania kobiety w Warcie /Poznań/. Innymi działaniami zarządu OSP-ORW "Pinoter" to kampanie reklamowe i promocyjne naszego stowarzyszenia w TV, Internecie czy w miejskiej przestrzeni. Praca na rzecz naszego środowiska druhów i klubowiczów OSP-ORW "Pinoter" jest wysoko oceniana przez władze lokalne i instytucje państwowe czego dowodem są liczne dyplomy uznania i odznaczenia. Ze swojej strony serdecznie dziękuję członkom zarządu oraz wszystkim klubowiczom i ratownikom za tak wielkie zaangażowanie w podnoszenie jakości naszych działań.Z poważaniem Prezes OSP-ORW "Pinoter" Wiesław. Świder.         

Copyright 2015 - OSP-ORW Pinoter.