Początek rok 2016 zaowocował rozpoczęciem kilkunastu kursów szkoleniowych KDP/CMAS. W czasie zajęć basenowych oraz nurkowaniach na wodach otwartych poprzedzonych wykładami teoretycznymi nasi klubowicze zdobyli uprawnienia płetwonurka federacji CMAS. Ogółem do końca maja na zajęciach i kursach uczestniczyło trzydzieścioro klubowiczów. Gościliśmy w naszej salce wykładowej oraz na kursie wyjazdowym w Lubrzy znakomitych instruktorów i lekarzy, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedza z zakresu nurkowania, specjalistycznego sprzętu, zagrożeń w czasie nurkowania oraz przypomnieli zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
           W naszych kursach uczestniczyła młodzież oraz wszystkie osoby chcące nauczyć się nurkować lub podnieść swoje kwalifikacje jedynym warunkiem jest dobry stan zdrowia. W czasie majowego kursu P1 wziął udział mieszkaniec Jeleniej Góry, który po ukończeniu 70 tego roku życia postanowił zajrzeć pod wodę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady w naszej salce edukacyjnej, gdzie poza współcześnie używanym sprzętem zgromadziliśmy historyczne eksponaty obrazujące początki nurkowania.

Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.