Nasi instruktorzy i ratownicy od początku sezonu letniego 2015 uczestniczą w akcjach prewencyjnych w szkołach i w czasie imprez okolicznościowych. 14 czerwca z okazji Dnia Dziecka nasi ratownicy wraz innymi służbami ratowniczymi naszego miasta uczestniczyli w imprezie na kąpielisku "Kormoran". Zaprezentowaliśmy nasz sprzęt, który cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieciaków, nie było końca przymierzania sprzętu i pytań o szczegóły naszej służby ratowniczej. Na koniec ratownicy OSP-ORW i członkowie Legnickiego Klubu Płetwonurków "Pointer" zaprezentowali pokaz z użyciem kompletnego sprzętu płetwonurka. Wszyscy obecni z wielkim zaciekawieniem obserwowali naszego najmłodszego uczestnika pokazów czternastoletniego Huberta.
           Instruktor nurkowania KDP/CMAS Wiesław Świder 10 czerwca przeprowadził lekcje wychowawcza. Do V LO zostałem zaproszony przez panią pedagog, Barbarę Czeszejko. Tuż przed sezonem warto rozmawiać z młodzieżą na temat bezpieczeństwa nad wodą, zagrożeń, jakie stwarza woda. W związku ze swoim dużym doświadczeniem przedstawiłem młodzieży wybrane sytuacje braku rozwagi, niebezpieczeństwa, jakie może stworzyć młodzieńcza fantazja. Do wypadków może dojść zarówno na kąpielisku strzeżonym, jak i nad morzem czy nad rzeką. Pokazałem i opisałem młodzieży jak bezpiecznie można spędzać czas nad wodą. Spotkanie miało na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego, ale i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Ważne jest, by młodzi ludzie nie spędzili wakacji przy komputerach w domowym zaciszu. Równie istotne jest, by wyjeżdżając nad wodę pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.           Bardzo często w czasie naszych ćwiczeń i zajęć na akwenach dużym zainteresowaniem wzbudzają nasi ratownicy i sprzęt jaki posiadają. W miarę czasu i możliwości staramy się demonstrować a niejednokrotnie uczyć wszystkich ciekawskich pływania i nurkowania oraz zasad bezpieczeństwa /fotki z Zimnika/.Copyright 2015 - OSP-ORW Pinoter.