Koniec kolejnego okresu działalności naszego stowarzyszenia skłania do podsumowań. W roku 2014 znakomita większość członków zagłosowała na kontynuację rozwoju OSP i klubu w niezmienionej formule. Po zaproszeniu wszystkich chętnych rozpczeliśmy kolejny etap w historii OSP-ORW "Pinoter". Naszymi priorytetami było odnowienie współpracy z Urzędem Miasta w Legnicy, Państwową Strażą Pożarną, zarządem ZP OSP RP oraz nawiązywanie kontaktów z nowymi podmiotami. Członkowie zarządu zdawali sobie sprawę z ogromu pracy jaka czeka nas w związku z przepisami prawa jakie obecnie muszą spełniać jednostki OSP oraz jakie środki finansowe są niezbędne do profesjonalnego funkcjonowania klubu płetwonurków federacji CMAS.


           Głównymi kierunkami naszego stowarzyszenia są działania na rzecz podnoszenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nad wodą skierowane do dzieci i młodzieży. Udział przeszkolonych ratowników OSP w akcjach poszukiwawczych i pomoc w przedsięwzięciach organizowanych przez lokalne władze. Zgodnie z ideami PTTK propagowanie turystyki podwodnej oraz naukę pływania i nurkowania. W celu zapewnienia wysokiego poziomu naszych działań zarząd OSP-ORW "Pinoter" wspólnie z PSP w Legnicy organizuje szkolenia dla naszych ratowników OSP. W ubiegłych latach ratownicy z JOT KSRG uczestniczyli w akcjach poszukiwawczych na terenie całego kraju wspierając naszym sprzętem i doświadczeniem lokalne władze.
           W latach 2014/16 zarząd OSP-ORW "Pinoter" swoimi działaniami doprowadził do pozyskania kolejnego magazynu dla naszego sprzętu. Wzbogaciliśmy się o samochód osobowy, dwie jednostki pływające, nową sprężarkę, mobilny sprzęt oświetleniowy, butle nurkowe, kamizelki, automaty oddechowe, sprzęt do poszukiwań podwodnych, łączności podwodnej i naziemnej, suche i mokre skafandry, komputery nurkowe, zestawy do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy, szafy pancerne, umundurowanie i inny drobny sprzęt. Dzięki pozyskiwanym środkom finasowym cały nasz sprzęt jest w doskonałej kondycji, posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty i cykliczne przeglądy - co zostaje potwierdzane corocznymi kontrolami PSP w Legnicy. Naszą salka wykładowa systematycznie wzbogaca się o pomoce dydaktyczne. Na organizowanych przez nas szkoleniach i kursach zapewniamy cały niezbędny sprzęt do nauki nurkowania.           Pod hasłem "Nurkuj z nami" odwiedziliśmy ponad dwadzieścia akwenów wykonaliśmy blisko trzy setki nurkowań turystycznych. Nasze klubowe koszulki były widoczne podczas zabezpieczania imprez organizowanych przez miejski ratusz oraz organizacje pozarządowe. W lekcjach wychowawczych i panelach edukacyjnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie uczestniczyło blisko dwustu uczniów. W imprezach plenerowych i obozach szkoleniowych uczestniczyło ponad stu klubowiczów. Przedstawiciele Pinotera uczestniczyli w ponad osiemnastu uroczystościach zorganizowanych przez UM i PSP w Legnicy, ZP OSP RP czy KDP przy ZG PTTK w Warszawie.           Obecnie współpracują z nami instruktorzy liczących się federacji nurkowych. Nasza kadra medyczna systematycznie bierze udział w pracy SLK przy KDP ZG PTTK. W latach 2014/16 w kursach OSP podniosło swoje kwalifikacje piętnastu ratowników OSP. Instruktorzy nurkowania przeszkolili blisko siedemdziesiąt osób nadając uprawnienia na wszystkie stopnie nurkowe. W czasie letnich wyjazdów szkoleniowych zawsze znajdujemy czas dla najmłodszych by zaszczepiać w nich dobre nawyki w kontaktach z tym tak niebezpiecznym dla nich żywiołem jakim jest woda. Nurkuje z nami młodzież i seniorzy przed którymi nie stawiamy żadnych barier. Z zaproszeń korzystaja całe rodziny nawiązywane są przyaźnie a w klubowych wyjazdach niejednokrotnie uczestniczą nasi bliscy i sympatycy Pinotera.
           Niemałą uwagę członkowie zarządu poświęcają na promowanie naszego stowarzyszenia poprzez umieszczenie w miejskiej przestrzeni banerów reklamowych. Nasza współpraca z TV Dami i portalem LCA.PL doprowadziła do umieszczania relacji z imprez Pinotera oraz treści reklamowych na stronach lokalnych mediów. O wszystkich naszych działaniach na bieżąco informujemy poprzez aktywny profil na FB i naszą stronię internetową. W okresie zimowym poza imprezami plenerowymi ratownicy i klubowicze mają mozliwość korzystać z basenu. W tym roku nawiązaliśmy współprace z ZSO nr 3 w Legnicy co zaowocowało udostępnieniom pływalni przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy /środy od 20:00 do 22:00/. Składka członkowska dla czynnie działajacych ratowników OSP wynosi 1zł, młodzież płaci 50 zł a pozostali 100zł. Od członków regularnie opłacających składki za korzystanie z basenu i sprzętu nie pobieramy opłat.           W imieniu naszych członków pragnę serdecznie podziękować władzom miejskim, kierownictwu legnickiej straży pożarnej oraz instytucjom państwowym i prywatnym za pomoc w rozwoju OSP-ORW "Pinoter".
Wszystkim członkom za wspólną społeczną pracę i zaufanie dziękuję i życzę dużo zdrowia i szczęścia rodzinnego.
                                                                                                                   W imieniu zarządu Prezes Wiesław Świder.


Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.