Pasjonaci! Nasi ratownicy z KSRG i członkowie OSP ORW Pinoter to społecznicy i ludzie z wieloma pasjami. Poczatek roku zaowocował wieloma akcjami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, sadzili¶my las a nasi członkowie brali udział w ćwiczeniach OSP. Zabezpieczali¶my imprezę OSIR w Legnicy na Kaczawie oraz z okazji Dnia Dziecka zorganizowali¶my szkolenie wyjazdowe dla dzieci i młodzieży nad j. Lubikowskim.
           Ratownicy pomimo braku ¶rodka transportu uczestniczyli w dwóch akcjach poszukiwawczych. W kwietniu mieli¶my okazje wspierać swoim do¶wiadczeniem działania majace na celu odnalezienie ciała kobiety. Tym razem sprawdzili¶my wyznaczony odcinek rzeki gdzie mogły zalegać zwłoki. Po dokładnym zobrazowaniu dna mogli¶my wykluczyć rejon z dalszych poszukiwań. Była to kontynuacja rozpoczętych w grudniu 2015 poszukiwaniach w Warcie Ewy Tylman. W dniu 11 maja na pro¶bę rodziny prowadzili¶my rozpoznanie stawu w Lubieszowie celem wyeliminowania go z zakresu dalszych poszukiwań zaginionego 27 latka. W wyniku prowadzenia prac sonarowych nie zarejestrowano obiektu, który jednoznacznie wskazywałby na obecno¶ć ciała. Wytypowano jednak obiekt widoczny na sonogramach jako wysoce prawdopodobny.           Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Nasi koledzy Marek Nedwidek, Piotr Broczkowski i Paweł Dzimira zostali odznaczenia madalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa".


Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.