Obózy i szkolenia 2021.

         Szkolenie jest realizowane według programu zatwierdzonego przez Komisję Działalności Podwodnej ZG PTTK CMAS Polska. OSP-ORW Pinoter w Legnicy od 1 maja rozpoczyna szkolenia płetwonurków. Zapraszam na kursy indywidualne oraz trzy zgrupowania szkoleniowe.

1. Od 4 do 14 lipca - Ośrodek Wypoczynkowy "Archimedes-Tourist" Spółka z o.o. Głębokie 3, 66-300 Międzyrzecz.
2. Od 24 lipca do 7 sierpnia - Ośrodek Wypoczynkowy "Dzierżoniów"w Lubrzy.
3. Od 10 do 15 września obóz uzupełniajacy Ośrodek Wypoczynkowy "Dzierżoniów"w Lubrzy.

W dniach od 1-3 maja w Lubrzy będzie możliwość zakończyć kursy PSS, PE, PNA i rozpocząć kursy podstawowy płetwonurka P1 oraz P2, P3 i kursy specjalistyczne.
--
    W tym roku szkolimy na stopie :
- Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)
- Płetwonurek KDP/CMAS (P1)
- Płetwonurek KDP/CMAS (P2)
- Płetwonurek KDP/CMAS (P3)
    Specjalizacje:
- Płetwonurek Nocny (PNO)
- Płetwonurek Nawigator (PNA)
- Płetwonurek Eksplorator (PE)
- Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)
- Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)

         W trakcie obozu będzie możliwość weryfikacji uprawnień innych organizacji do KDP/CMAS oraz przedłużyć badania lekarskie.

O terminie wybranych kursów oraz zapotrzebowania na sprzet prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 501 05 77 61.

Z regulaminu KDP:
Nurkowania szkoleniowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z programem i zasadami bezpieczeństwa KDP/CMAS. W czasie trwania kursu obowiązuje zakaz nurkowania i pływania poza zajęciami. Każde wyjście z obozu musi być osobiście zgłoszone kierownictwu.

Ponadto uczestników obowiązują:
- Zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania kursu.
- Przestrzeganie regulaminu ośrodka wypoczynkowego.
- Respektowanie zarządzeń kadry instruktorskiej.
- Nurkowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki nurkowej.
- Zakaz używania narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.


Copyright 2021 - OSP-ORW Pinoter.