Majówka 2016! Tradycyjnie 1-go maja w Lubrzy nad j. Lubim rozpoczynamy letni sezon nurkowy. W tym roku słoneczko dopisało jak na ten akwen woda do 3m widoczności i co najważniejsze zacne towarzystwo. Zwyczajowo nurki dobra zabawa i kilka tematycznych bloków wykładów. Na dobry początek Marek zaprezentował nam możliwości naszego nowego sonaru zdradził kilka tajników poszukiwań przy użyciu poszukiwacza metali.
           Doktor Zbyszek przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy oraz omówił kilka ostatnich wypadków nurkowych na koniec była możliwość poćwiczenia na fantomie. W drugim dniu Wiesiu instruktor KDP/CMAS przeprowadził krótki wykład na temat planowania nurkowania, obliczanie zapasu gazów i zasad bezpieczeństwa przy głębokich nurkowaniach. Po południu Karolina dała się namówić na pokaz parzenia herbaty zdradzając kilka tajemnic jakie przywiozła z Chin dzień zakończyliśmy przy ognisku.
           Trzeci dzień należał do naszego gościa Marcela Korkusia instruktora nurkowania IANTD, płetwonurek full trimix, jaskiniowy i CCR Megalodon Innerspace Systems. Certyfikowany płetwonurek w PADI, CMAS, IANTD oraz TDI. Absolwent Akademii Morskiej, specjalista z zakresu szeroko pojętego ratownictwa morskiego. Oficer nawigator z doświadczeniem na największych statkach specjalistycznych świata. Ratownik WOPR odznaczony GRATIA MAIOR za poszukiwanie i wydobywanie topielców oraz srebrną odznaką WOPR za zasługi. Przewodniczący sekcji nurkowej Grupy Poszukiwawczej Riese. Organizator Rekordzista świata w nurkowaniu wysokogórskim. Z nurkowaniem związany od 12 lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w służbach ratownictwa morskiego SAR oraz Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Marcel serdeczne podziękowania za przybliżenie naszym klubowiczom tematyki nurkowań w jaskiniach, rebiderów i skuterów nurkowych oraz za te opowieści o Twoich egzotycznych wyprawach. Mamy nadziej, że w najbliższym czasie nasza współpraca zaowocuje kursami jaskiniowymi i technicznymi.
           Ostatni dzień to spacery, nurkowania ostatnie zaliczenia kursów P1, PNA, PE. Wyjazdowe zebranie zarządu OSP-ORW "Pinoter" na którym zostały podjete uchwały o zakupie nowoczsnego fantoma, nowy wózek do naszego pontonu, zestaw do łaczności radjowej, dwa zestawy twinsetów z 10l i 12l butlami, kamizelek i kolejnych 12l butli. Zarząd zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Marka Nedwidka z akcji poszukiwawczych za pierwsz półrocze 2016r. Skarbnik dh Paweł Dzimira przedstawił sprawozdanie finansowe oraz stan spływu składek członkowskich za 2016r. Została podjeta uchwała o udziale naszych ratowników w imrezach oraganizowanych przez OSiR i LBP w Legnicy.Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.