Legnicki Klub Płetwonurków OSP-ORW "PINOTER", obóz szkoleniowy federacji CMAS. W tym roku szkolenia na stopnie nurkowe młodzieżowe PM, stopnie P1 i P2 oraz na stopnie specjalistyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki turystyczne po okolicznych akwenach. Dawaliśmy nury w Głębokim, Kosobudzkim /Dziarg/, Torzymiu /Jasnym/ i oczywiście w Lubim. Nasi instruktorzy nurkowania KDP/CMAS zabierali wszystkie chętne dzieciaki po wstępnym szkoleniu na podwodne wycieczki, radości było co niemiara. W tym roku w ciągu dwutygodniowego obozu odwiedziło nas blisko sześćdziesięciu gości - serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy w przyszłym roku. Termin obozu Lubrza 2017 /od 29 lipca do 12 sierpnia/ warto już pomyśleć!

           Jezioro Lubie - jezioro w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w miejscowości Lubrza. Powierzchnia jeziora to 28 ha, maksymalna głębokość do 35 m. rynnowe, polodowcowe. Doskonalłe tereny rekreacyjne z przygotowanymi ścieżkami rowerowymi i ścieżkami edukacyjnymi. Ostoja spokoju i ciszy z doskonałym mikroklimatem bogatym w jod.
           Jezioro Głębokie - jezioro w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz ok. 5 km na północ od Międzyrzecza, leżące na terenie Pojezierza Lubuskiego. W pobliżu jeziora przebiega droga krajowa nr 3. Leży na terenie zlewni rzeki Obry, nie posiada jednak odpływu. Brzegi jeziora porastają lasy iglaste, północne i południowe są podmokłe i bagniste. Na wyższym, wschodnim brzegu przy drodze nr 3 znajduje się duży kompleks wypoczynkowy. Ulokowanych jest tu kilka ośrodków posiadających kąpieliska z pomostami, zajazd "Głębokie", domki campingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego i leśne pole biwakowe. jezioro w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz ok. 5 km na północ od Międzyrzecza, leżące na terenie Pojezierza Lubuskiego. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi około 120 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 50,6 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 9,2 m, natomiast głębokość maksymalna 25,3 m.
           Jezioro Wilcze - jezioro w Puszczy Rzepińskiej, w Polsce, położone w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w Gminie Torzym. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Wilcze. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwami Jezioro Jasne lub Jezioro Zygmuntowskie. Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 25,0 ha do 27,0 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 85,1 m n.p.m. Głębokość maksymalna jeziora to 10,6 m. Znajduje się ok. 2 km na południe od miejscowości Torzym.

           Jezioro Kosobudzkie – jezioro w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Łagów w miejscowości Kosobudz. Powierzchnia jeziora to 9,2 ha, maksymalna głębokość do 8m. Leży ono na południowy wschód od Kosobudza. Jezioro to położone jest w otulinie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu wsi Kosobudz. Jest ono niewielkim, bezodpływowym oczkiem wodnym. Prawdopodobnie zasilane jest wodami podziemnymi. Od zachodniej strony akwen graniczy z polami i łąkami wsi Kosobudz. Pozostała część (ok. 60% całkowitej linii brzegowej) otoczona jest lasem sosnowym, na pobrzeżu którego rosną olchy i brzozy. Około 65% linii brzegowej porośnięte jest przez pas trzciny pospolitej. W płytszych częściach jeziora pojawia się również rdestnica pływająca, rdest ziemnowodny oraz grążel żółty. Jezioro Kosobudzkie należy do małych i niezbyt głębokich jezior eutroficznych, zaliczanych do typu sandaczowego. Żyje w nim kilkanaście gatunków ryb m.in.: sandacze, leszcze, krąpie, okonie, płocie, wzdręgi, węgorze, ukleje oraz karpie, jednakże najliczniejszą populację tworzy płoć.


Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.