Lato z Pinoterem! Materiał z naszych letnich wypraw nurkowych obrazujący nasze działania turystyczne i szkoleniowe. Nasi członkowie wraz z rodzinami licznie biorli udział we wszelkiego typu przedsięwzięciach organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Od początku okresu letniego odwiedziliśmy jeziora i kamieniołomy w Polsce i Niemczech oraz w czasie szkoleń i w ramach doskonalenia morze bałtyckie. Ogółem w wyjazdach uczestniczyła blisko setka naszych członków. Do najchętniej odwiedzanych akwenów należy zaliczyć Zimnik /od czerwca zamknięty/, żwirownie w Krępnicy czy kamyki w Złotoryi oraz jeziora Lubie i Trześniowskie. W dniach od 29 lipca do 12 sierpnia zagościmy w Lubrzy gdzie będziemy szkolić na corocznym obozie federacji CMAS. Planujemy odwiedzić i zanurkować w kilku pobliskich akwenach ziemi lubuskiej.
Copyright 2017 - OSP-ORW Pinoter.