Kurs ratownków OSP.

       Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zakwalifikowała na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP wszystkich druhów naszej jednostki, którzy wyrazili chęć podniesienia swoich kwalifikacji. Z ramienia naszej OSP-ORW w szkoleniu udział wzięli Emil Karasek, Wojtek Nazarewicz, Tomek Kaszyński i Tomek Krzysztofek. Kadrę instruktorską na kursie tworzyli dowódcy i strażacy KM PSP, JRG 1 i JGR 2 z Legnicy oraz JRG 3 z Chojnowa w osobach - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy st. kpt. mgr inż. Zdzisław Sokół, Naczelnik Wydziału Operacyjnego- Szkoleniowego mł. bryg. mgr Andrzej Szymański, mł. bryg. mgr inż. Ryszard Patora, st. kpt. mgr Ryszard Kawka, st. kpt. inż. Andrzej Rogalski, st. kpt. inż. Piotr Kozłowski, mł. kpt. Robert Jorgas oraz wielu innych doświadczonych strażaków którzy zawsze służyli pomocą i dobrymi radami za co serdecznie dziękujemy.


     Dodane - 21-10-2012 -----------------------------------------------------------     Dodane - 27-10-2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Dodane - 17-11-2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- foto: emil, wojtek i tomki (-;

Program kursu:

22.09.2012 - Organizacja OSP, ochrona ludności w tym ochrona przeciwpożarowa, służba wewnętrzna, musztra, bezpieczeństwo i higiena pracy.

23.09.2012 - Proces spalania i rozwój pożaru

29.09.2012 - Ratowniczy sprzęt mechaniczny. Drabiny pożarnicze, podstawy organizacji akcji, zadania strażaków w zastępie, rozwijanie lin i zajmowanie stanowisk gaśniczych.

30.09.2012 - Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze, podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń, ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.

06.10.2012 - Węże armatura wodna , sprzęt do podawania piany. Taktyka gaszenia pożarów. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączności i alarmowanie.

07.10.2012 - Policjant KMP z Legnicy prowadził zajęcia na tematy związane z kierowaniem ruchem. Wszyscy oczywiście z pozytywnym wynikiem zaliczyli teorie oraz praktykę.

13.10.2012 - Egzamin teoretyczny i pierwsza partia zajęć praktycznych W sobotę rano egzamin teoretyczny, 30 pytań poziom hard - 100 % pozytywnie zdających. Zajęcia praktyczne - rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych:
- Armatura wodna - zapoznanie.
- Budowa linii ssawnej.
- Budowa linii przez jezdnię, tory, płot, ciek.
- Budowa linii pianowych.
- Budowa linii pianowych, klatka schodowa, po drabinie.

14.10.2012 - Sprzęt ochrony dróg oddechowych:
- Rozkładanie i składanie aparatu oddechowego
- Sprawdzanie sprawności aparatu oddechowego
- praca w aparacie powietrznym

20.10.2012 - komora dymowa w Sobinie Przejście toru przeszkód w pomieszczeniu zadymionym w całym sprzęcie gaśniczym. Grupy 4-5 osobowe po kolei wchodziły i pokonywały schody drabinki murki , wąskie korytarze w których trzeba było ściągnąć i pchać przed sobą aparat. Nasza grupa w pożyczonym sprzęcie od strażaków z PSP zaliczyła ten test bez jakiegokolwiek problemu. Spodziewaliśmy się ekstremalnie cięższego zadania. Ale dobre i to :P

21.10.201 - Ratowniczy sprzęt mechaniczny
- Obsługa pilarek do drewna, techniki cięcia drzew
- Obsługa pił do betony i stali, techniki cięcia betonu i stali.

27.10.2012 - Musztra, sprzęt ratowniczy ( podręczny sprzęt gaśniczy i podstawowy sprzęt ratowniczy - bosaki łomy topory , linki ratownicze)
Drabiny pożarnicze:
- Technika sprawiania drabiny 10w
- Technika sprawiania drabiny nasadkowej
- Prawidłowe wchodzenie z prądownica na drabinie

28.10.2012 - Zadania strażaków w zastępie
- Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze( zajęcie miejsca zastępu w samochodzie, zbiórka, wykonanie lini gaśniczej, podział zadań członków zastępu)
- Taktyka gaszenia pożarów ( gaszenie pożaru zewnętrznego lasu, gaszenie pożaru wewnątrz budynku
- Podstawowe zadania strażaków- ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.
- Sprawianie kurtyn wodnych, ograniczenie emisji cieczy niebezpiecznej do środowiska ( obwałowywanie, piana ciężka, sorbenty).

17 i 18.11.2012 Zadania praktyczne i teoretyczne przed egzaminami.

24.11.2012 - Egzamin praktyczny.
P.S. Czas pomyśleć o mundurach - tak nie halo w pożyczonych i dresach. /WŚ/     

Copyright 2012 - OSP-ORW Pinoter.