Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy. ______________________________________________________


         Członkowie naszego klubu działający w jednostce OSP-ORW, która jest zarejestrowana w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym otrzymali kolejne dofinansowanie. W ramach środków celowych został zakupiony zestaw ratowniczy PSP R1, dwie butle oraz dwa automaty oddechowe. Druhowie Tomasz Świder, Emil Karasek i Wojtek Nazarewicz biorą udział w Kursie Kwalifikowanym Pierwszej Pomocy. Jest to pierwszy i jedyny w Polsce kurs realizowany na mocy ustawy, mający umocowanie w przepisach prawa Polskiego. Seminaria oraz wykłady związane z organizacją pomocy medycznej w wypadku masowym, prowadzeniu działań ratunkowych w trakcie działań taktycznych służb a także prowadzenia działań ratunkowych w obliczu aktu terroru. Kurs trwa 66 godzin i określony jest ramowym programem kursu opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Aż 42 godziny kursu poświęcone są na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Po ukończeniu kursu nasi koledzy otrzymają tytuł "Ratownika" w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

___________________________________________________________________________________________________________________________   foto: tomek

Copyright 1972-2011 - Pinoter Legnica.