Kunice 12-04-2014. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego "Pinoter" brali udział w akcji "Tydzień czystości wód" organizowanej przez Wolontariat Pracowniczy KGHM "Miedziane serce". Akcja swoim zasięgiem objęła nabrzeże jak również dno jeziora kunickiego. Pomocy organizacyjnej udzielił Polski Związek Wędkarski z Legnicy a do działań przyłączyły się również Państwowa Straż Pożarna z Legnicy, oddział OSP z Głogowa i jednostka JRG sekcja płetwonurków z Sobina. Kilku godzinne działania zakończyły się oczyszczeniem linii brzegowej jeziora i wydobyciem wielu przedmiotów z dna jeziora, które w nadchodzącym sezonie mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie dla korzystających z tego popularnego wśród Legniczan i nie tylko akwenu. Na zakończenie wszyscy przedstawiciele organizacji biorących udział w tym przedsięwzięciu wyrazili chęć zacieśnienia współpracy oraz udzielania wzajemnej pomocy przy tworzeniu kolejnych tego typu szczytnych akcjach. Serdeczne podziękowania dla naszych członków, którzy stawili się w Kunicach a szczególnie dla Miecia, Marka i Pawła. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali wszystkich wolontariuszy gorącą grochówka i kiełbaskami z grilla. Pozdrawiam Piotr Broczkowski /foto: osp-orw pointer/.

O akcij napisali na portalu LCA.PL - CZYTAJ!
Copyright 2014 - OSP-ORW Pinoter.