PINOTER _____________________________________________________________
__________________________________________________________ opracował: wiesiu