Młodzieżowy kurs płetwonurka przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pragnących rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem oraz poznać tajniki podwodnego świata. Uczestnicząc w szkoleniu młodzi płetwonurkowie zdobędą ciekawą wiedzę dotyczącą budowy i zasady użytkowania sprzętu nurkowego, nabędą umiejętności praktyczne związane z przygotowaniem się do nurkowania, zachowaniem się pod wodą podczas nurkowania, a także nabędą umiejętności współpracy partnerskiej i asekuracji . Zajęcia teoretyczne dostarczą natomiast wielu ciekawostek dotyczących bogactwa fauny i flory podwodnej, najciekawszych elementów z zakresu historii nurkowania i oczywiście wybranych aspektów medycznych i fizycznych. Kurs płetwonurka młodzieżowego to nie tylko zajęcia teoretyczne i praktyczne w wodzie, kurs ten, to przede wszystkim dobra zabawa, nauka współpracy zespołowej, a przede wszystkim to świetny sposób na poznanie wspaniałych przyjaciół i hobby, które można realizować do późnych lat starości.

Zajęcia sekcji odbywają się w każdą środę o godz. 20:00 na basenie zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, ul. Jaworzyńska /wejście od strony internatu/. Przygotowanie praktyczne i teoretyczne prowadzi wykwalifikowany instruktorzy. Nasza sekcja prowadzi zajęcia dla młodzieży w wieku od 11 do 14 lat zgodnie z planem szkolenia młodzieży Komisji Działalności Podwodnej, Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Zajęcia przygotowują do uczestniczenia w kursie na wodach otwartych. Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub rodzicami.


       Płetwonurek młodzieżowy KDP/CMAS (PMB,PMS,PMZ)
  Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem (instruktorem prawnym) mają- cym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

  Warunki uczestnictwa wkursie:
- ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy) – PMB,
- ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny) – PMS,
- ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty) – PMZ,
- umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
- orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

  Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne - od 8 do 17 godz. (wzależności od rodzaju kursu).
Zajęcia praktyczne z instruktorem:
- 2 nurkowania do głębokości 2 m wbasenie lub wwodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
- 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
- 5 nurkowań na głębokości 10–12 m wwodach otwartych (kurs na stopień złoty).

  Uprawnienia:
Stopień brązowy - nurkować do gł. 2 m wbasenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach z instruktorem nurkowania.
Stopień srebrny nurkować do gł. 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS**(P2) lub odp. kwalifikacjach innych org. nurkować do gł. 2 m na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odp. kwalifikacjach innych org.
Stopień złoty: nurkować do gł. 12 m w wodach otwartych z instruktorem, nurkować do gł. 10 m w wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odp. kwalifikacjach innych organizacji, – nurkować do gł. 3 m w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odp. kwalifikacjach innych org.

  Po kursie uczestnik otrzymuje:
Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMB/PMS/PMZ) oraz wyprawkę płetwonurka młodzieżowego, w tym: dyplom, podręcznik PM, naszywkę (brązową, srebrną lub złotą), naklejki, znaczek odblaskowy, worek kąpielowy, koszulkę - Szczegółowy Program Szkolenia Płetwonurków KDP ZG PTTK.

Copyright 1972-2015 OSP-ORW Pinoter Legnica.